Medlemskap

Deltagande i tennisträning, motionstennis eller tecknande av abonnemang kräver medlemskap i föreningen. Avgiften uppgår till 200kr för vuxna och 150kr för juniorer. Minitennis samt mellantennis är exkluderade från medlemsavgiften.