Spelregler

§1.
Samtliga matcher spelas i 55 minuter. Matchen föregås av 5 minuters inbollning.
§2.
Matchen är slut när speltimmen förflutit. Dock spelas pågående boll alltid färdig. Om tiden löper ut efter missad förstaserve fortsätter spelet tills att bollen är avgjord.
§3.
Endast färdigspelade game räknas. Flest vunna game vinner matchen.
Vunnen match ger 2 poäng, oavgjord 1 poäng och förlorad match 0 poäng. Matchresultatet noteras av spelarna i spelprotokollet på anslagstavlan.
§4.
Efter avslutad omgång flyttas de två spelare med flest poäng till närmast högre grupp. De två spelare som kommer sist i tabellen flyttas ned till serien under. Om spelare har lika antal poäng vid seriens slut räknas inbördes möten. Om inte placeringen kan avgöras genom inbördes möten räknas gameskillnad och därefter flest vunna game. Kan placeringen alltjämt inte avgöras används lottning.
§5.
Match får uppskjutas om motståndaren ger tillstånd därtill. Samtliga matcher skall dock vara spelade sista speldagen i varje omgång. Spelare som uppskjuter match skall ordna speltid på egen bekostnad.
§6.
Spelare som lämnar WO förlorar matchen med 5-0 i game. Om en spelare under en serieomgång lämnar två WO eller fler blir denne automatiskt nedflyttad till närmast underliggande serie.
§7.
Om spelare inte ämnar deltaga i kommande spelomgång skall detta meddelas till motionssektionen eller huvudtränaren före sista speldag i innevarande spelomgång. I annat fall kommer spelaren i fråga att debiteras avgift för den kommande spelomgången.
§8.
Matcherna skall spelas med av motionssektionen godkänd tennisboll. Spelare kan komma överens mellan varandra att annan bolltyp kan användas. Invändningar mot bollarna skall framföras till motståndaren innan matchen startas som då ges möjlighet till rättelse. Match anses startad när första gemet påbörjats.
§9.
I övrigt gäller svenska tennisförbundets tävlingsregler.
§10.
Motionssektionen består av styrelsens ordförande och en person som styrelsen utsett vid styrelsemöte. Om motionsektionen inte kan enas avgörs uppkommen fråga av styrelsen.
§1 1.
En spelare får anmäla klander mot att motsåndare brutit mot dessa regler till motionssektionen. Motionssektionen tolkar därefter reglerna och meddelar eventuell sanktion som deltagare måste efterfölja.
§12.
Motionssektionen förutsätter att alla spelare känner till ovanstående regler för motionsserien.
Staffanstorps tennisklubb 2004-01-18 reviderad 2015-01-19