Sommarserien

Under åren 1963 till 1982 spelades motionsserien i Staffanstorp på grusbanorna vid badet
i centrum. Genom att ett tält restes över banorna kunde spel genomföras året runt. Under
sommaren 2013 spelades för första gången sedan 1982 motionstennis på grus i Staffanstorp. Aldrig tidigare hade det spelats motionstennis under sommaren i Staffanstorp. Sommarserien har uppskattats för den flexibilitet som erbjuds med två alternativa speldagar.

En i veckan och en på helgen samt med uppsamlingsveckor mitt i serien och på slutet.
Magnus Larsson lyckades att försvara sin titel från sommaren innan. Med anledning av
den tidigare långvariga traditionen av motionstennis på grus i föreningen kommer sommartennisen att fortsätta även i framtiden.