Covid-19

Tennisskolan håller öppet tills vidare, men vi uppmanar alla att iakttaga de försiktighets principer som myndigheterna uppmanar till. Det innebär att om man har något sjukdoms symptom, t ex förkylning, ska man avstå från att komma till träningen.
Hallen kan komma att stängas om ny information uppkommer.