Avslut HT 2020

Tennisskolans sista dag är den 19:e december.
Grupper och tider kvarstår nästa termin om inget annat meddelats.
Önskas någon ändring med avseende på träningstid eller liknande, hör av dig till Toni.
Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.