Avslut HT 2021

Tennisskolans sista dag är den 19:e december.

Vårterminen 2022 börjar den 10:e januari.
Grupper och tider kvarstår nästa termin om inget annat meddelats.
Önskas någon ändring med avseende på träningstid eller liknande, hör av dig till Toni.
Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
/Toni
0737-141490